The Engage Blog

Stay up-to-date on what is happening at the centre

ITS21

Posted in Uncategorized, Conference on Nov 08, 2017

Det handler om framtidens skaperkraft

Samarbeids- og innovasjonsevne blir viktigere, og stadig oftere er tverrfaglige team arenaen. Hvordan lykkes med utvikle og ta i bruk denne kompetansen? Og hvem har ansvaret for at framtidas arbeidskraft har evnen til å samarbeide og innovere – universitetene eller arbeidslivet?

Interdisciplinary Teamwork Skills for the 21st Century ble arrangert for første gang på NTNU i Trondheim, 3. - 4. juni 2015

Konferansen henvender seg til bedrifter, arbeidsliv og universitetssektoren.

 

Å belyse betydningen av tverrfaglig samarbeids-og innovasjonskompetanse i arbeidslivet. Hva skal til for å ta posisjon som verdens mest innovative arbeidsmarked, og hvilken rolle spiller tverrfaglig samarbeidsevne i dette? Lær av de beste og bli kjent med NTNUs tverrfaglige emne Eksperter i team.